💥สิ่งที่ควรรู้ เรื่องครีมกันแดด

SPF คืออะไร❓
ㆍ ค่าในครีมกันแดด
ㆍ ความสามารถในการ
ป้องกันรังสียูวีบี (UVB) จากแสงแดดได้

💢การทดสอบ SPF

การทดสอบนี้ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยมีการแบ่งผู้รับการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม

📌กลุ่มแรกจะได้รับการทาครีมกันแดด
📌ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่มีการทาครีมกันแดด
จากนั้นมีการปล่อยความเข้มของแสงหลายระดับเข้าสู่ผิวหนัง ต่อมาทำการอ่านผลทดสอบและนำไปคำนวณสูตรดังต่อไปนี้

💢การอ่านค่า SPF

SPF = ระยะเวลาที่ ปริมาณแสงน้อยที่สุดที่ทำให้เกิดรอยแดง ขณะใช้ครีมกันแดดปกป้องผิว /ระยะเวลาที่ ปริมาณแสงน้อยที่สุด
ที่ทำให้เกิดรอยแดงตอนที่ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดปกป้องผิว

💢สรุปค่า SPF

ค่า SPF
ㆍย่อมาจาก SUN PROTECTION FACTOR
ㆍ ค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปกป้อง
ผิวจากรังสียูวีบี(UVB)
ㆍโดยตัวเลขจะแสดงถึงจำนวนเท่าในการ
ปกป้องได้มากกว่าผิวปกติที่ไม่ได้ใช้ครีมกันแดด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ได้ที่👇
https://shop.line.me/@mon35/product/1005898525

#iConFaceUniversalSunscreen
#UniversalSunscreen
#NewProduct #กันแดด
#มินพีชญา #MinPechaya